تمامی ابر واژه ها

آبخوری آویزآبخوری بلدرچینآبخوری دستیآبخوری نیپلآبخوری نیپل استیلآبخوری نیپل پلاستیکیآبخوری کبوترآبخوری کبکآبخوری کلیپسیآسیاب 1000 کیلوگرم بر ساعتآسیاب 2000 کیلوگرم بر ساعتآسیاب 3000 کیلوگرم بر ساعتآسیاب 500 کیلوگرم بر ساعتآسیاب 5000 کیلوگرم بر ساعتآسیاب مرغداریآسیاب و میکسر و بالابراتصال لوله انتقال داناتصالات کم فشاراتقال دان مرغداریاتوماسیوناجرای سیستم مه پاش در رستوراناجزای مجموعه مه پاشافزایش رطوبت مرغداریافزایش رطوبت گاوداریافزایش رطوبت گلخانهانتقال دانانتقال دان به داخل مرغداریانقال ذرت و سویاانواع آسیاب دانانواع دانخوری دستی طیورانواع هیتر کابینتیایستگاه انتقال دانبالابر آسیاب مرغداریبالابر با قطر 12 سانتیمتربالابر با قطر 14 سانتیمتربالابر با قطر 16 سانتیمتربالابر با لوله قطر 12 سانتیمتربالابر با لوله قطر 14 سانتیمتربالابر مرغداریبشقاببشقاب تاوسانبشقاب جوجه یک روزهبشقاب دانخوریبشقاب دانخوری خروسبشقاب دانخوری مرغ تخم گذاربشقاب دانخوری مرغ مادربشقاب دانخوری مرغ گوشتیبشقاب دانخوری پولت تخم گذاربلوک پد سلولوزیبوشن لوله انتقال دانبوقلمون گوشتیتجهیزات انتقال دان طیورتجهیزات دام و طیورتجهیزات مرغداری و سالن طیورته خط فیتینگی مه پاشتولید کننده آسیاب و میکسر و بالابرخروسخط انتقالخنک کردن تالارخنک کردن سالن سمینارخنک کردن سالن پرورش قارچخنک کردن مرغداریخنک کردن گاوداریخنک کردن گلخانهداخوری دستیدانخوریدانخوری آویز بوقلموندانخوری اتومات خروسدانخوری اوگری خروسدانخوری بشقابیدانخوری بشقابی اتومات مرغ مادردانخوری بشقابی بوقلموندانخوری بشقابی خروسدانخوری بشقابی مرغ بومیدانخوری بشقابی مرغ تخم گذاردانخوری بشقابی مرغ مادردانخوری بشقابی مرغ گوشتیدانخوری بشقابی نیمچه گوشتیدانخوری بوقلموندانخوری ترافدانخوری خروسدانخوری سطلیدستگاه تولید خوراک کنسانترهدستگاه تولید دانرابط لوله انتقال دانریل المینیومی ابخوری نیپلزانو 30 درجه لوله انتقال دانزانو 45 درجه لوله انتقال دانزانو 60 درجه لوله انتقال دانزانو فیتینگی مه پاشزانو لوله انتقالزبانه قطع کن دانسامان طیور البرزسر خطسرمایش مرغداریسرمایش گاوداریسرمایش گلخانهسه راه فیتینگیسیستم انتقال دانسیستم تنتقال دانسیستم دانخوری بشقابیسیستم دانخوری کانالیسیستم سرمایش تبخیریسیستم سرمایش سالن های بزرگسیستم مه پاشسیستم پد سلولوزیسیستم پد مدار بستهسیستم پد کولینگسیلو ذخیره دانسیم بکسلسیم سفت کن بکسلشلنگ هیدرولیک مه پاششلنگ پلی اتیلن مه پطراحی تابلو های خازنطراحی تابو های قدرتطراحی سالن پرورش بلدرچینطراحی سالن پرورش بوقلمونطراحی سالن پرورش مرغ مادرطراحی سالن پرورش مرغ گوشتیطراحی سالن پرورش کبکطراحی سیستم مه پاش در مرغداریطراحی سیستم مه پاش در مرغدلری هاطراحی سیستم مه پاش در گاوداری هاطراحی سیستم مه پاش در گلخانه هاطراحی کابل کشیظرفیت هیتر کابینتیفانوسی بشقاب دانخوریفروش آسیاب مرغداریفروش بالابر مرغداریفروش میسکر مرغداریفروش کولر صنعتیفنر انتقال دانقیمت آسیابقیمت آسیاب 500 کیلوییقیمت آسیاب دامداریقیمت آسیاب دانقیمت آسیاب مرغداریقیمت آسیاب و میکسرقیمت اسیابقیمت بالابرقیمت بالابر 4 متریقیمت بالابر 6 متریقیمت میکسرقیمت میکسر 500 کیلوییقیمت هیتر کابینتیقیمت کولر صنعتیلوله انتقال دانلوله دانخوریلوله فنر استخوانیلوله فنر استخونیلوله پلی اتیلن سفیدمحاسبه تعداد اینلتمحاسبه تعداد فن سیرکولهمحاسبه تعداد هواکش 100×100محاسبه تعداد هواکش 140×140محاسبه تعداد هواکش 80×80محاسبه سیستم دانخوری و آبخوری انواع طیورمحاسبه ظرفیت سیستم های گرمایشی در مرغداری هامحاسبه ظرفیت سیستم های گرمایشی گلخانه هامحاسبه مساحت پد کولینگمحاسبه مساحت پنجره های هوادهیمرغ مادرمرغ مادر تخم گذارمرغ مادر گوشتیمغزی برنجی مه پاشمه پاشموتور و گیربکس انتقال دانموتور گیربکسموتور گیربکس 1 اسبموتور گیربکس 2 اسبموتور گیربکس 3 اسبموتور گیربکس انتقال دانموشکی گازوییلیموشکی گازینازل 150 میکرون مه پاشنازل 200 میکرون مه پاشنازل 300 میکرون مه پاشنازل 400 میکرون مه پاشنازل 500 میکرون مه پاشنازل 700 میکرون مه پاشنازل 800 میکرون مه پاشنازل تمام استیل تایواننازل سر استیل مه پاشنازل سر سرامیکنازل کم فشار مه پاشنصب سیستم مه پاش باغ ویلانصب سیستم مه پاش تالارنصب سیستم مه پاش رستوراننصب سیستم مه پاش ویلانصب سیستم مه پاش پرورش بوقلموننصب سیستم پاش گلخانهنصب مه پاش رستورانهاپرهاپر 100 کیلوییهاپر بارگیریهاپر بارگیری 45 درجههاپر بارگیری افقیهاپر بارگیری سیستم انتقال دانهاپر دانخوریهاپر صد کیلوییهلیکالهیترهیتر موشکیهیتر موشکی اگزوز دارهیتر موشکی بدون اگزوزهیتر موشکی دست دومهیتر موشکی دو گانه سوزهیتر موشکی دوگانههیتر موشکی دوگانه سوزهیتر موشکی سامان طیور البرزهیتر موشکی مرغداریهیتر موشکی پرورش قارچهیتر موشکی گازوییلیهیتر موشکی گازیهیتر موشگی گازیهیتر کابینتیهیتر کابینتی ارزانهیتر کابینتی با فن رادیالهیتر کابینتی با فن سانتریفیوژهیتر کابینتی جریان معکوسهیتر کابینتی دست دومهیتر کابینتی دو گانه سوزهیتر کابینتی مرغداریهیتر کابینتی کم مصرف مرغداریهیتر کابینتی کم مصرف گلخانههیتر کابینتی گازوییلیهیتر کابینتی گازیهیتر کابینتی گلخانههیتر کابینیهیتر گلخانهپایه نازل برنجیپایه نازل برنجی دو طرفهپایه نازل برنجی یک طرفهپایه نازل فیتینگیپد با راندمان بالاپد با قاب آلومینیومپد با قاب بالا گالوانیزه و قاب پایین لوله پلی پروپیلنپد با قاب گالوانیزهپد سلولوزیپد کولینگپد کولینگ مدار بستهپر کن سیلوپمپ پد کولینگپنجره هوادهیپکیج مه پاشپکیج کم فشارپکیج کم فشار خانگیپکیج کم فشار صنعتیچهار راه فیتینگیکاربرد های مه پاشکاهش دمای سالن تا 15 درجهکاهش دمای مرغداریکاهش دمای گلخانهکفی بشقابکوره هوای گرمکولرکولر آبی بزرگکولر با راندمان بالای 80 درصدکولر با فن آکسیالکولر با فن سانتریفیوژکولر با پرتاب عالی هواکولر حسینیهکولر سالن امفی تئاترکولر سالن قارچکولر سالن همایشکولر سنعتی کم مصرفکولر سوله هاکولر صنعتی 22000کولر صنعتی 22000 مترمکعب بر ساعتکولر صنعتی 42000کولر صنعتی 42000 مترمکعب بر ساعتکولر صنعتی ابیکولر صنعتی انرژیکولر صنعتی با دبی 13860 متر مکعب بر ساعتکولر صنعتی با دبی 22000 متر مکعب بر ساعتکولر صنعتی با دبی 42000 متر مکعب بر ساعتکولر صنعتی با فن فولی تسمهکولر صنعتی با ورق دو میل گالوانیزهکولر صنعتی با پوشالکولر صنعتی سلولزیکولر صنعتی سلولوزیکولر صنعتی پر قدرتکولر صنعتی پرندگان زینتیکولر صنعتی کم صداکولر صنعتی کم مصرفکولر صنعتی گاوداریکولر فضاهای صنعتیکولر فضای صنعتیکولر مجتمع تجاریکولر مسجدکولر کارخانهکولر کارخانه ایکولر کارگاهیکولر گلخانهکولرهای صنعتی هوشمندکولینگ پدگرمایش از کف مرغداریگرمایش مرغداریگرمایش گلخانه