طریقه کارکرد سیستم های تولید مه

طریقه کارکرد سیستم های تولید مه

این انواع سیستم ها از یک پمپ فشار قوی و تعدادی نازل مه پاش تشکیل شده اند. این دستگاه ها قادر هستند که آب را به میلیون ها ذره کوچک به اندازه 5 تا 15 میکرون که حتی از قطر موی انسان هم کوچک تر می باشد، تبدیل کنند. این ذره ها هنگامی که با هوا برخورد می کنند، دچار تبخیر می شوند و همین عمل سبب می شود که محیط خنک شده و رطوبت افزایش یابد.

فنرهای انتقال دهنده دان، چه ویژگی هایی دارند

فنرهای انتقال دهنده دان، چه ویژگی هایی دارند

فنر های منتقل کننده دان باید توانایی این را داشته باشند که بتوانند به خوبی در برابر فشار ها و پیچش هایی که به آن ها وارد می شود، مقاوم باشند و این ویژگی خود را در تمامی مسافت ها و طول هایی که قرار است در آن جا به جا شوند حفظ کنند.