فنرهای انتقال دهنده دان، چه ویژگی هایی دارند

فنرهای انتقال دهنده دان، چه ویژگی هایی دارند

فنر های منتقل کننده دان باید توانایی این را داشته باشند که بتوانند به خوبی در برابر فشار ها و پیچش هایی که به آن ها وارد می شود، مقاوم باشند و این ویژگی خود را در تمامی مسافت ها و طول هایی که قرار است در آن جا به جا شوند حفظ کنند.

بررسی عملکرد و راندمان یونیت هیتر ها

بررسی عملکرد و راندمان یونیت هیتر ها

یک هیتر مناسب باید به گونه ای ساخته شود که احتراق هایی که در مشعل به وجود می آید در یک فرآیند حرارتی قرار گیرد. پره های حرارتی بهتر است که از جنس استیل ساخته شوند و دستگاه با توجه به ظرفیتی که دارد باید شامل فن سانتریفیوژ و یا آکسیال باشد.