مشاوره ساخت و تجهیز سالن های پرورش طیور

محاسبه تعداد هواکش 140×140


محاسبه تعداد هواکش 100×100


محاسبه تعداد هواکش 80×80


محاسبه تعداد فن سیرکوله


محاسبه تعداد اینلت


محاسبه مساحت پد کولینگ


محاسبه مساحت پنجره های هوادهی


محاسبه سیستم دانخوری و آبخوری انواع طیور


طراحی سیستم مه پاش در مرغدلری ها


طراحی سیستم مه پاش در گاوداری ها


طراحی سیستم مه پاش در گلخانه ها


محاسبه ظرفیت سیستم های گرمایشی در مرغداری ها


محاسبه ظرفیت سیستم های گرمایشی گلخانه ها


طراحی تابو های قدرت


طراحی تابلو های خازن


طراحی کابل کشی