چرا سامان طیور البرز


ما پرشور هستیم

شور جوانی , میل به آموختن,شناخت بر نداشته ها , احترام به مشتری , درک نیاز واقعی بازار , تیم پر شور و شوق سامان طیور البرز را به سمت اهداف بلند خود سوق میدهد.
ما قابل اعتماد هستیم

مشتری منبع درامد ما نیست , مشتری فرصتی برای صعود ما نیست , مشتری آغاز یک رفاقت بلند مدت است و شروعی برای رشد و تعالی دو جانبه , از اولین چهارچوب های فکری سامان طیور البرز داشتن صداقت در بیان واقعیات بازار بوده است , ما بر این باوریم که ایجاد حس اعتماد در مشتری ما بزرگترین تبلیغ برای گسترده تر کردن کسب و کار ماست.ما همیشه در حال پیشرفت هستیم

همواره بر این باور بوده ایم که صنعت باید خود را بر مبنای نیاز مصرف کننده تغییر دهد ؛ ایجاد تغییر سخت و طاقت فرساست ؛ ولی برای ایجاد حس رضایتمندی در مشتری باید تغییر کرد و تغییر را به پیشرفت تبدیل نمود.همواره برای پیشرفت بیشتر آماده دریافت نقطه نظرات شماییم.


ما که هستیم؟

ما که هستیم؟ ما که هستیم؟

ما یک تیم جوان , با اندیشه های نو و آرزوهای بزرگ هستیم,ما بر آنیم تا با پیشرفت و ارتقا سطح کیفی محصولات و خدماتمان از مرزهای کشور فراتر رفته و پا به عرصه های بین المللی بگذاریم.ما بهترین در دنیا نیستیم برای بهتر شدن تمام سعی و تلاشمان را انجام میدهیم.ما به مشتری به دیده کسب ثروت نمینگریم؛فروش برای ما سر آغاز یک دوستی است,شروع یک رفاقت بلند مدت که با خدمات گوناگون پس از فروش ریشه های این رفاقت را سیراب میکنیم.با بررسی های گسترده در  سال گذشته تیم حرفه ای مجموعه سامان طیور البرز به این نتیجه رسیده است که با وجود سرمایه گذاری های بسیار زیاد در صنعت طیور این صنعت یکی از منزوی ترین صنایع کشور بوده و نیاز به توجه و حمایت و هدایت فراوان دارد.ما خود را پلی قرار دادیم بین تولید کننده ای در دور ترین نقاط این مرز و بوم با بروزترین مقالات تولید شده در اروپای غربی.

بیشتر بخوانید

مشتریان / همکاران / گواهینامه ها

مشتری یا گواهینامه شماره پنج
مشتری یا گواهینامه شماره شش
مشتری یا گواهینامه شماره چهار
مشتری یا گواهینامه شماره سه
مشتری یا گواهینامه شماره دو
مشتری یا گواهینامه شماره یک