انواع دانخوری بشقابی اتومات

دانخوری اتومات بشقابی مرغ گوشتی

http://samantoyor.ir/broiler-pan-feeding.html

جهت مشاهده جزئیات روی سیستم دانخوری بشقابی مرغ گوشتی کلیک کنید.


دانخوری اتومات بشقابی مرغ مادر

دانخوری بشقابی مرغ مادر

جهت مشاهده جزئیات روی دانخوری بشقابی مرغ مادر کلیک کنید.


دانخوری اتومات بشقابی پولت مرغ تخم گذار

سیستم دانخوری بشقابی مرغ تخم گذار

جهت مشاهده جزئیات روی سیستم دانخوری بشقابی مرغ تخم گذار کلیک کنید.


دانخوری اتومات بشقابی خروس

سیستم دانخوری بشقابی خروس

جهت مشاهده جزئیات روی سیستم دانخوری بشقابی خروس  کلیک کنید.


دانخوری اتومات بشقابی بوقلمون

سیستم دانخوری بشقابی بوقلمون

جهت مشاهده جزئیات روی سیستم دانخوری بشقابی بوقلمون  کلیک کنید.


دانخوری اتومات بشقابی کبک و بلدرچین

سیستم دانخوری بشقابی کبک و بلدرچین

جهت مشاهده جزئیات روی سیستم دانخوری بشقابی کبک و بلدرچین  کلیک کنید.