موتور گیربکس انتقال دان

موتور گیربکس انتقال دان

در موتور های گیربکس دستگاه های منتقل کننده دان دینامی با قدرتی به اندازه 1 اسب بخار قرار گرفته است و 400 دور برای انتقال دان و مواد برای آن در نظر گرفته شده است. این موتور ها دارای شفت بیرونی هستند که به اندازه 28 میلی متر می باشند که دلیل وجود آن ها این است که بتوانند با انواع شفت های رابط و فنر های انتقال کننده دان پین شوند.