شفت، رابط گیربکس انتقال دان

شفت، رابط گیربکس انتقال دان

بین موتور و فنر در دستگاه هایی که برای انتقال دان هستند باید ارتباطی مناسب برقرار شود که شفت از جمله قطعاتی است که وظیفه برقراری این ارتباط را بر عهده دارد. در واقع این قطعه روی شفت موتور گیربکس نصب شده و ضخامت مورد نیاز با توجه به قطر داخلی که فنر های منتقل کننده دان دارد را ایجاد می کند.

خنک سازی محیط صنعتی و حفظ انرژی

خنک سازی محیط صنعتی و حفظ انرژی

روش های مختلفی جهت خنک سازی محیط های صنعتی وجود دارد که این انواع سیستم های متنوع که مورد استفاده قرار می گیرند دارای ویژگی ها و خصوصیات مخصوص به خود هستند. با توجه شرایطی که یک محیط صنعتی دارد، باید نوع مناسب آن خریداری شود و دقت کافی را به مصرف انرژی خود داشته باشید.

آبخوری اتوماتیک فنجانی

آبخوری اتوماتیک فنجانی

این انواع آب خوری ها کوچک هستند یعنی دارای قطری به اندازه 5 تا 15 سانتی متر بوده و دارای عمقی به اندازه 5.2 تا 6.7 سانتی متر هستند. این سیستم ها دارای انواع مختلفی هستند که در ادامه تمامی آن ها را به صورت کامل و جامع برای شما نام خواهیم برد و شما را با تفاوت های بین آن ها آشنا خواهیم کرد.