کلاهبرداری در روز روشن

کلاهبرداری در روز روشن


ظرفیت واقعی هیتر کابینتیموضوعی که امروز به آن می پردازیم در رابطه با دروغ پراکنی و تقلب در تولید شرکت های با سابقه در زمینه تولید هیتر نوع کابینتی در صنعت دام و طیور این مرز و بوم می باشد. شما عزیزان حتما در هنگام  خریدهیتر های موشکی یا  هیتر های کابینتی بار ها با عناوینی چون هیتر 200,000 یا 250,0000 یاغیره برخورد کرده اید.این عناوین تحت عنوان ظرفیت هیتر در بازار شناخته می شوند؛حال در این نوشته سعی شده تا در حد بضاعت نویسنده شما عزیزان را پیرامون این دروغ و کلاهبرداری بزرگ روشن کنیم.

(این مقاله در مورد هیتر های کابینتی اگزوز دار بحث می کند)

ظرفیت حرارتی یک لیتر گازوییل=9,232 کیلو کالری

ظرفیت حرارتی هر متر مکعب گاز طبیعی ایران=8,600 کیلو کالری

توجه:یک اصل بسیار ساده در فیزیک می گوید در عمل ما هیچ چرخه ای را نداریم که تمام انرژِی به کار تبدیل شود,به زبان ساده تر یعنی اگر قرار است ما با سوختن گازوییل یا
گاز مقداری انرژی در یک دیگ تولید کنیم و با دمیدن باد به دور جداره دیگ ,بخشی از آن انرژی را به محیط بدهیم عملا غیر ممکن بتوانیم تمام انرژی حاصل از احتراق را جذب بکنیم.
این موضوعی است که شرکت های سازنده از عدم آگاهی خریداران استفاده می کنند و کوره های انسانیت سوزی خود را تحت عناوین مختلف به خریداران غالب می کنند.
حال با توضیحات داده شده به جدول زیر توجه فرمایید.(این جدول برای سوخت گازوییل محاسبه شده است)


 نام  بازاری محصول

نازل مصرفی(lit/h)

ظرفیت پیشنهادی برای فروش

ظرفیت اگر به طور محال تمام سوخت انرژی شود

تفاوت در عمل

هیتر کابینتی 80000
7.2
80000 کیلو کالری
66470 کیلو کالری
13530
 هیتر کابینتی150000
14.4
150000 کیلو کالری
132940 کیلو کالری
 17060
هیتر کابینتی  200000
20.4
200000 کیلو کالری
188332 کیلو کالری
11668
هیتر کابینتی  250000
22.8
250000 کیلو کالری
210489 کیلو کالری
39511
هیتر کابینتی  300000
 27.26
300000 کیلو کالری
251665 کیلو کالری
48335
حال مشاهده فرمودید که اگر تمام قوانین فیزیک نقض شوند و بر فرض مثال تماام سوخت به انرژِی تبدیل شود تمام گفته عزیزان یاوه ای بیش نخواهد بود.متاسفانه به دلیل عدم وجود یک مقام مسئول با وجدان و سابقه آقایان در صنعت هیچ کس پیگیری این امر را تا به امروز در دستور کار خود قرار نداده است.ما در این مقاله بر آن شدیم تا شما را در حدی مختصر نسبت به فجایعی که در این صنعت میگذرد مطلع سازیم.

ارسال ديدگاه