لوله انتقال دان شاخه 4 متری

لوله انتقال دان شاخه 4 متری

دو نوع لوله برای منتقل کردن ماده غذایی مورد نیاز طیور مورد استفاده قرار می گیرد:

1) لوله منتقل کننده دان با شاخه 4 متری.
2) لوله پلی اتیلن سفید رنگ مخصوص.
هر دو نمونه لوله بیان شده در دو قطر 9 سانتیمتر و 12 سانتیمتر موجود می باشد.

لوله 4 متری در دو نوع موجود می باشند. نوع سفید رنگ و خاکستری رنگ. هر دو نوع از کیفیت مناسب برخوردار می باشد ولی کیفیت مواد گرانول مدل سفید رنگ بالاتر از مدل خاکستری رنگ میباشند.

تذکر:در بعضی مناطق نصابان محلی و فروشندگان محلی در سیستم انتقال دان به جای لوله های مناسب از لوله های پلی اتیلن سیاه رنگ استفاده میکنند؛ این لوله ها به صورت کوتاه مدت نیاز شما را برآورده میکنند و با توجه به این مطلب که این لوله ها نسبت به سایش مقاومت ندارند بعد از مدتی دچار ساییدگی شده و از بین میروند.

ارسال ديدگاه