تجهیزات سیلو و سیستم انتقال دان

تجهیزات سیلو و انتقال دان در یک نگاه:


سیلو پیچ و مهره ای گردسیلو پیچ و مهره ای مکعب مستطیلسیلو جوشی بلندسیلو جوشی کوتاه
سیلو پیچ و مهره ای گردسیلو پیچ و مهره ای مکعب مستطیلسیلو جوشی بلندسیلو جوشی کوتاه
آسیاب مرغداری و دامداریمیکسر مرغداری و دامداریبالابر مرغداری و دامداریلوله و فنر انتقال دان
آسیاب مرغداری و دامداریمیکسر مرغداری و دامداریبالابر مرغداری و دامداریلوله و فنر انتقال دان
بوت زیر سیلو تک خروجیبوت زیر سیلو دو خروجیبوت زیر سیلو سه خروجیبوت زیر سیلو چهار خروجی
بوت زیر سیلو تک خروجیبوت زیر سیلو دو خروجیبوت زیر سیلو سه خروجیبوت زیر سیلو چهار خروجی
بوت بارگیری با زاویه 45 درجهبوت بارگیری با زاویه 180 درجههاپر بارگیری ابتدای خطهاپر بارگیری میانی
بوت بارگیری با زاویه 45 درجهبوت بارگیری با زاویه 180 درجههاپر بارگیری ابتدای خطهاپر بارگیری میانی
تابلو برق سیستم انتقال دانچشم الکترونیکی سیستم انتقال دانسه راه تخلیه سیستم انتقال دانلوله تلسکوپی سیستم انتقال دان
تابلو برق سیستم انتقال دان
چشم الکترونیکی انتقال دان
سه راه تخلیه انتقال دان
انواع موتور گیربکس سیستم انتقال دان
انواع موتور گیربکس سیستم انتقال دانلینک های مرتبط