پر کن سیلو یا بالابر آسیاب (اسکرو کانوایر)

پرکن سیلو یا بالابر آسیاب(اسکرو کانوایر)

در حالت کلی بالابر ها در سه نوع متفاوت ساخته میشوند:
1) بالابر با قطر لوله اصلی 12 سانتیمتر و قطر هلیکال 11 سانتیمتر
2) بالابر با قطر لوله اصلی 14 سانتیمتر و قطر هلیکال 13 سانتیمتر
3) بالابر با قطر لوله اصلی 16 سانتیمتر و قطر هلیکال 15 سانتیمتر

بالابر ها در حالت استاندارد در طول های 4 متری و 6 متری ساخته میشوند؛ولی با توجه به نوع نیاز شما طول های مختلف از بالابر ها قابل تولید می باشد.
یک بالابر از قطعات زیر ساخته میشود:
1:لوله اصلی بالابر که ماردون یا هایکال درون آن قرار میگیرد.
2:هلیکال یا ماردون که درون لوله اصلی قرار میگیرد.
3:یاتاقان های دو سر لوله اصلی
4:پایه موتور
5:موتور
6:خروجی کشو دار بالابر
7:هاپر بارگیری بالابر(اختیاری می باشد)
8:چرخ بالابر(اختیاری می باشد)
9:فولی با قطر بزرگ که روی شفت هلیکال نصب میشود.
10:فولی با قطر کوچک روی موتور  بالابر نصب میشود
11:تسمه انتقال دور موتور به ماردون.

موتور مورد استفاده در بالابر ها با قطر های مختلف:
بالابر 4 متری با قطر 12 سانتیمتر=موتور 2 اسب
بالابر 6 متری با قطر 12 سانتیمتر=موتور 4 اسب
بالابر 4 متری با قطر 14 سانتیمتر=موتور 3 اسب
بالابر 6 متری با قطر 14 سانتیمتر=موتور 5.5 اسب
بالابر 4 متری با قطر 16 سانتیمتر=موتور 4 اسب
بالابر 6 متری با قطر 16 سانتیمتر=موتور 5.5 اسب