لوله تلسکوپی سیستم انتقال دان

لوله تلسکوپی انتقال
با یاری خداوند و تلاش روز افزون پرسنل شرکت سامان طیور البرز این شرکت تولید لوله های فنر استخوانی(تلسکوپی) مخصوص انتقال را در دستور کار خود قرار داده است.این لوله ها در دو سایز 6 سانتیمتری و 9 سانتیمتری عرضه خواهند شد.لوله تلسکوپی انتقال دان در مواردی مورد استفاده قرار میگیرند که ما نیاز به تغییر جهت لوله انتقال داریم مانند زمانی که میخواهیم هاپر های سر سالن را به خطوط انتقال دان پر کنیم؛یعنی خروجی لوله انتقال دان حالت صلب نداشته و قابل تغییر جهت است.