زانو لوله انتقال

زانو لوله انتقال

 زمانی که خط انتقال از حالت مستقیم خود خارج میشود و دچار شکست میشود از زانو انتقال دان استفاده میکنیم.

بعضی نصابان تازه کار و ناشی برای دریافت سود بیشتر اقدام به گرم کردن لوله و ساخت زانو با دست میکنند که عملی بسیار ناشیانه و غیر استاندارد است؛ تیم سامان طیور البرز به طور اکید به شما مصرف کننده عزیز توصیه میکند حتما برای سیستم انتقال دان خود از زانو های کارخانه ای ساز استفاده نمایید.

انواع:

1) زانو منتقل کننده دان با خم 30 درجه.
2) خم 45 درجه.
3)خم 60 درجه.

ارسال ديدگاه