نسل جدید هیتر موشکی با فریم کابینتی

نسل جدید هیتر موشکی با فریم کابینتیبا تلاش فراوان پرسنل شرکت سامان طیور البرز و به یاری خداوند سبکی جدید از هیتر های موشکی ایجاد شد. این هیتر کابینتی در دسته هیتر های موشکی اگزوز دار قرا میگیرد و با طراحی بدنه متفاوت فضای بسیار کمی در سیستم حمل و نقل اشغال میکند و جز هیتر های موشکی با راندمان بالا محسوب میشود.
لطفا در نظر سنجی ما شرکت کنید.


نسل جدید هیتر موشکی با فریم کابینتی

 هیتر موشکی با فریم کابینتی
هیتر موشکی مکعب مستطیلابعاد هیتر موشکیترموستات هانیولنمای داخلی هیتر موشکی مکعب مستطیلاجزای هیتر موشکی مکعب مستطیل

ارسال ديدگاه