تجهیزات سیلو وانتقال دان

تجهیزات سیلو وانتقال دان

انواع سیلو , موتور گیربکس , لوله و فنر  انتقال و ....

انواع آسیاب دان,آسیاب 500 کیلوگرم بر ساعت, آسیاب 1000 کیلوگرم بر ساعت, آسیاب 2000 کیلوگرم بر ساعت, آسیاب 3000 کیلوگرم بر ساعت, آسیاب 5000 کیلوگرم بر ساعت,بالابر با لوله قطر 12 سانتیمتر,بالابر با لوله قطر 14 سانتیمتر,موتور و گیربکس انتقال دان,موتور گیربکس 1 اسب,موتور گیربکس 2 اسب,انواع میکسر,میکسر 500 کیلو گرم بر ساعت, میکسر 1000 کیلو گرم بر ساعت, میکسر2000 کیلو گرم بر ساعت, میکسر 3000 کیلو گرم بر ساعت, میکسر 5000 کیلو گرم بر ساعت,بوت بارگیری با زاویه 45 درجه, بوت بارگیری با زاویه 180 درجه,بوت زیر سیلو تک خروجی,بوت زیر سیلو چهار خروجی,بوت زیر سیلو دو خروجی,بوت زیر سیلو سه خروجی,تابلو برق انتقال دان,چشم الکترونیکی انتقال دان,سه راه تخلیه انتقال دان,سیستم فول اتومات انتقال دان,سیلو  از سه تن تا پانصد تن پیچ و مهره ای,سیلو کارگاهی ساز 500 کیلویی, سیلو کارگاهی ساز 1000 کیلویی, سیلو کارگاهی ساز 15000 کیلویی, سیلو کارگاهی ساز 2000 کیلویی, لوله خرطومی انتقال دان,لوله انتقال قطر 90,فنر انتقال قطر 75,هاپر بارگیری ابتدای خط,هاپر بارگیری میانی,هاپر تخلیه,

ارسال ديدگاه