تجهیزات کنترل محیطی

در حالت کلی تجهیزات کنترل محیطی به تجهیزاتی گفته میشود که کنترل کننده یکسری از پارامتر های مد نظر ما در محیط پرورش می باشند.فرض بکنید برای پرورش مرغ گوشتی نیاز به دمای بین 25 تا 28 درجه سانتیگراد با رطوبت نسبی 35 درصد داریم و لوکس مورد نیاز پرورش نیز توسط کارشناش پرورش تعیین شده است.در اینجا یک دما سنج یا یک رطوبت سنج نقش یک کنترل کننده محیطی را بازی میکنند؛حال کنترل کننده های محیطی میتوانند فرمان دهنده و نمایشگر باشند و هم میتوانند صرفا نمایشگر باشند.کنترل کننده های محیطی فرمان دهنده در سیستم اتوماسیون بسیار مورد استفاده قرار میگیرند.

در ادامه به معرفی چند سیستم کنترل محیطی می پردازیم:


 

ترموستات سه مرحله ای هانیولترموستات سه مرحله ای هانیول


این نوع ترموستات به ترموستات فن لیمیتد معروف می باشد و بیشتر روی هیتر های کابینتی شرکت سامان طیور البرز وصل می گردد.زمانی که مشعل هیتر روشن میشود دمای دیگ تا میزانی گرم میشود که ما در این نوع ترموستات تنظیم کرده ایم وقتی دما به دمای تنظیمی اول ما رسید فن هیتر کابینتی وارد مدار میشود و دیگ را گرم میکند؛وقتی دیگ به انداره کافی خنک شد فن دوباره خاموش میشود و این سیکل ترکیبی ادامه می یابد.اگر به هر دلیلی فن عمل نکند و دمای دیگ به دمای بحرانی برسد ترموستات هانیول برق مشعل را قطع میکند.ترموستات داخل سالن با رنج دمایی 4 تا 40 درجه سانتیگرادترموستات داخل سالن با رنج دمایی 4 تا 40 درجه سانتیگراد

   

ترموستات داخل سالن نوعی از ترموستات است وه وقتی دمای محیط به دمای تنظیمی آن میرسد یک فرمان صادر میکند این فرمان میتواند فرمان روشن شدن هیتر باشد یا روشن شدن هواکش 140×140 بسته به نیاز محیط این فرمان متغیر است.