هیتر موشکی گازی بدون دودکش

شرکت سامان طیور البرز در راستای تکمیل سبد فروش خود برای تامین انواع هیتر های موشکی با شرکت نیرو تهویه دماوند همکاری خود را شروع کرده است.هیتر های موشکی در دو نوع هیتر موشکی گازی و هیتر موشکی گازوییلی تولید میشوند.هیتر های موشکی گازی و هیتر های موشکی گازوییلی در دو طرفیت 50,000 کیلو کالری و 100,000 کیلو کالری تولید میشوند.مشخصات هیتر های موشکی گازی و گازوییلی 100,000 کیلو کالری بر ساعت:


نماد:NT100


ظرفیت حرارتی:100,000 کیلو کالری بر ساعت


حد اکثر مصرف سوخت:گاز-12 متر مکعب بر ساعتگازئیل-10 لیتر بر ساعت


فضای قابل گرمایش(متر مکعب بر ساعت):1000 تا 4000 متر مکعب بر ساعت


برق(ولتاژ)(آمپر):220 ولت-2.8 آمپر


وزن:90 کیلو گرم


هوادهی(مترمکعب بر ساعت):7000 متر مکعب بر ساعت


مشخصات هیتر های موشکی گازی و گازوییلی 50,000 کیلو کالری بر ساعت:


نماد:NT50


ظرفیت حرارتی:50,000 کیلو کالری بر ساعت


حد اکثر مصرف سوخت:گاز-6 متر مکعب بر ساعتگازئیل-5 لیتر بر ساعت


فضای قابل گرمایش(متر مکعب بر ساعت):500 تا 2000 متر مکعب بر ساعت


برق(ولتاژ)(آمپر):220 ولت-1.8 آمپر


وزن:42 کیلو گرم


(مترمکعب بر ساعت):3000 متر مکعب بر ساعت