انواع آبخوری اتومات طیور

1:آبخوری اتومات نیپل

2:آبخوری اتومات آویز


اجزای سیستم آبخوری اتومات نیپل:


1:فشار شکن(رگلاتور)
فشار شکن یا رگلاتور ایرانی
فشار شکن یا رگلاتور ترک
2:لوله هدایت جریان آب(پلاستیکی)

لوله نیپل پلاستیکی گرد
لوله نیپل پلاستیکی مربع
3:لوله نگهدارنده(ساپورت) 

4:نیپل 

نیپل کلیپسی ترک گرد محصول تکنو ترکیه می باشد.

نیپل کلیپسی ترک مربع محصول تکنو ترکیه می باشد.

نیپل کلیپسی برای مرغ گوشتی و مرغ مادر استفاده میشود.

نیپل کلیپسی جدیدترین نوع نیپل در پرورش طیور می باشد.

نیپل استیل مرغ گوشتی (360 درجه گردش دارد)

نیپل استیل مرغ تخم گذار (180 درجه گردش دارد)

نیپل استیل محصول شرکت تکنو ترکیه یا شرکت تارن ترکیه می باشد.

نیپل پلاستیکی مرغ گوشتی (360 درجه گردش دارد)  

نیپل پلاستیکی مرغ تخم گذار (180 درجه گردش دارد)  

نیپل پلاستیکی محصول شرکت تکنو ترکیه یا شرکت تارن ترکیه می باشد.    

نیپل پلاستیکی تنها دارای بدنه پلاستیکی می باشد و ممه ای و ساچمه آن استیل 304 می باشد.    

تمامی نیپل های بالا در پرورش مرغ گوشتی,مرغ مادر,قفس تخم گذار,قفس گوشتی,پولت تخم گذار,بلدرچین,کبک,مرغ بومی کاربرد دارد.

در پرورش بلدرچین و کبک یک واسط بین نیپل و جوجه متصل میشود.


5:رابط لوله هدایت جریان آب(موف) 

موف مربع مخصوص لوله های مربع

موف گرد مخصوص لوله های گرد


6:رابط لوله نگهدارنده 7:پیاله(کاسه نیپل) 

پیاله تک پایه نیپل استیل

پیاله تک پایه نیپل پلاستیکی

پیاله تک پایه نیپل کلیپسی گرد

پیاله تک پایه نیپل کلیپسی مربع

پیاله دو پایه نیپل استیل

پیاله دو پایه نیپل پلاستیکی

پیاله دو پایه بلدرچین و کبک8:قرقره  

قرقره پلاستیکی سیستم نیپل

9:سیم بکسل(اصلی و آویز) 

در سیستم آبخوری اتومات نیپل:

سیم بکسل اصلی نمره 3 میلیمتر می باشد.

سیم بکسل آویز نمره 2 میلیمتر می باشد.

10:وینچ (دستی و برقی) آبخوری اتومات آویز


آبخوری پلاسون:

آبخوری پلاسون اتومات آویز برای مرغ گوشتی

آبخوری پلاسون اتومات آویز برای مرغ مادر

آبخوری پلاسون اتومات آویز برای بلدرچین (هر یک بشقاب 100 بلدرچین)

آبخوری پلاسون اتومات آویز برای کبک (هر یک بشقاب 70 کبک)آبخوری جامیکو:

آبخوری جامیکو اتومات آویز برای مرغ گوشتی

آبخوری جامیکو اتومات آویز برای مرغ مادر

آبخوری جامیکو اتومات آویز برای بلدرچین (هر یک بشقاب 100 بلدرچین)

آبخوری جامیکو اتومات آویز برای کبک(هر یک بشقاب 70 کبک) 

آبخوری جامیکو فلوتری: 

آبخوری جامیکو فلوتری  اتومات آویز برای مرغ گوشتی
 
 

آبخوری جامیکوفلوتری   اتومات آویز برای مرغ مادر
 
 

آبخوری جامیکو فلوتری   اتومات آویز برای بلدرچین (هر یک بشقاب 100 بلدرچین)
 
 

آبخوری جامیکوفلوتری   اتومات آویز برای کبک(هر یک بشقاب 70 کبک)  
 
 
 
آبخوری فلوتری:     

آبخوری فلوتری  اتومات آویز برای مرغ گوشتی
 
 
 
 
 
 

آبخوری فلوتری   اتومات آویز برای مرغ مادر
 
 
 
 
 
 

آبخوری فلوتری   اتومات آویز برای بلدرچین (هر یک بشقاب 100 بلدرچین)
 
 
 
 
 
 

آبخوری فلوتری   اتومات آویز برای کبک(هر یک بشقاب 70 کبک)  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 آبخوری اتومات آویز مخصوص بوقلمون     

برای بوقلمون مدل هایی از آبخوری نیپل نیز به بازار عرضه شده است ولی با اخبار دریافتی از پرورش دهندگان به این نتیجه رسیدیم که بازخورد مثبتی نداشته است و ما برای پرورش بوقلمون تنها این بشقاب را پیشنهاد می دهیم.مد نظر داشته باشید که بعضی از فروشندگان آبخوری مرغ مادر را برای بوقلمون پیشنهاد میدهند؛این بشقاب تا 3 یا 4 هفته اول پرورش مناسب می باشند ولی بعد از وزن گرفتن پرنده کارایی مناسبی ندارند.