تجهیزات سرمایشی و تهویه

تجهیزات سرمایشی و تهویه شرکت سامان طیور البرز


انواع بلوک پد سلولوزیسیستم پد سلولوزی
 با لوله مخصوص
سیستم پد سلولوزی
 با ریل آلومینیوم
سیستم پد سلولوزی 
با ریل گالوانیزه

کولر صنعتیسیستم مه پاشپنجره هوادهی گالوانیزه (شاطرگالوانیزه)پنجره هوادهی با کارتن پلاست
پنجره اینلتبرج خنک کنندهفن سیرکولههواکش 140*140 
با دمپر کلاچدار
هواکش 140*140 
با دمپر وزنه ای
هواکش 100*100 
با دمپر کلاچ دار
هواکش 100*100 
با دمپر وزنه ای
هواکش 80-70-60-50 
با دمپر وزنه ای

لینک های مرتبط